Go Back Up

back to blog

De største teknologiske trender i 2021

Jan 19, 2021 2:33:00 PM Propell.ai 3 min read

 

 

Året som har vært har ført med seg økt digitalisering, som har hatt stor innvirkning på hvordan vi jobber, lever og samhandler. Nå er 2021 her og med kontinuerlig teknologisk utvikling, er det ikke alltid like lett å henge med hva som vil bli de største trendene i tiden som kommer.

Vi har tatt en titt på rapporten “Gartner Top Strategic Technology Trends for 2021” som viser til en rekke faktorer som kommer til å spille en avgjørende rolle for næringslivet i året som kommer.

Tilpasningsdyktighet: Organisatorisk fleksibilitet er alfa omega

Rapporten legger frem ni teknologiske trender som bygger på – og forsterker – hverandre, der det overordnede temaet er kombinatorisk innovasjon. Gartner mener at nettopp kombinatorisk innovasjon vil fasilitere fleksibiliteten i en organisasjon, noe som vil være ekstremt viktig i de neste fem til ti årene.

 

Trendene rapporten viser til faller inn under disse tre kategoriene;

1. People centricity (mennesket i fokus: tilfredse ansatte = tilfredse sluttkunder)

2. Location independence (man må kunne jobbe fra hvor som helst)

3. Resilient delivery (virksomheten må være fleksibel nok til å klare å levere sine varer/tjenester selv i verdensomfattende kriser)

Ved å se nærmere på disse tre faktorene ser man altså noen tydelige tegn i markedet den siste tiden;

Det har skjedd en forandring i hvordan vi mennesker samhandler med hverandre og med bedrifter, men mennesket er fortsatt kjernen i kontaktpunktene for alle virksomheter.

Virksomheter har gått fra å ha et fysisk organisatorisk eko-system til å være mer eller mindre stedsuavhengige.

Verden er i konstant endring (egentlig uavhengig av internasjonale kriser) og foretak som klarer å tilpasse seg har mye bedre forutsetninger for å overleve.

Les også: Slik endrer pandemien krav til bedrifter

Som vi var inne på tidligere i artikkelen er altså kombinatorisk innovasjon det overordnede temaet for Gartners trendtips. I tillegg er det et annet tema som går igjen i alle de ni punktene på lista deres; nemlig automatisering!

Her er noen av trendene som hjelper din virksomhet med å lykkes i 2021 (og fremover)


Totalopplevelse
I følge Gartner er den totale opplevelsen kombinasjonen av kunde-, ansatt- og brukeropplevelsen. Her er kombinasjon nøkkelordet, fordi det er mye å hente på å optimalisere disse som en helhet i stedet for å fokusere på dem som tre forskjellige grupper.

“Anywhere operations”
Dette er kanskje den mest avgjørende trenden for fremadrettede bedrifter: Det har aldri vært viktigere å ha en business-modell – og ikke minst et system – som gjør det mulig å drive virksomheten fremover uavhengig av fysiske locations.

AI
Nå gjelder det å ha en tydelig strategi for hvordan virksomheten kan utnytte kunstig intelligens – på best mulig måte. Bedrifter som sørger for at AI-strategien er forenlig med andre DevOps-prosesser kvitter seg med problemer knyttet til for eksempel ytelse, skalerbarhet og kontroll. Nå er det ikke nok å ta i bruk AI som en interessant test, nå trengs det en bevisst strategi i denne investeringen.

“Hyperautomation”
Hyperautomation handler rett og slett om å automatisere alt som kan automatiseres i en virksomhet. Dette kan høres ut som en selvfølge, men det er fortsatt et stort antall foretak som drives av manuelle og repetitive prosesser.

Samspill med dagens teknologi (med fokus på automatisering)

2020 har utfordret menneskers måte å samhandle med virksomheter på, både fra et kunde- og medarbeiderperspektiv.

For at bedrifter nå skal kunne imøtekomme kravene til markedet anno 2021 er det helt nødvendig å optimalisere både systemer og business-modeller. Dette både for å kunne erstatte fysiske miljøer med sømløse digitale sådanne, men også for å effektivisere og automatisere foretakets prosesser.

Den tydelige akselerasjonen av digitaliseringen krever både effektivitet, produktivitet og fleksibilitet av bedrifter. Så her er det bare å henge på!

Propell.ai

Ready to Transform your Business with Little Effort Using Brightlane?