Go Back Up
 

 

Det er en sannhet like gammel som den godt kjente kulerammen: Ineffektivt regnskap plager driften i alle typer virksomheter, fra de minste til de aller største virksomhetene. Dårlige regnskapsprosesser er bortkastet tid og krefter, og trekker verdifulle ressurser bort fra finansekspertisen som i stedet kan konsentrere seg om fremtidige planer og strategier. Dessuten kan unøyaktige og uorganiserte økonomiske data føre til feil, forglemmelser, at man ikke når frister og får store purregebyrer. Det kan også gi store konsekvenser om man tar viktige beslutninger på feil grunnlag.

I møte med disse utfordringene har virksomheter jobbet i århundrer for å implementere løsninger for å kunne automatisere regnskapsarbeidet. I dag finnes det et bredt utvalg av digitale regnskapsløsninger på markedet, som alle lover å spare bedrifter for verdifull tid og penger.

Det har imidlertid blitt klart at ikke alle disse løsningene er skapt like. Selv om automatisering kan bety at en bedrifts regnskapspraksis ikke lenger er 100 % manuell, betyr det ikke nødvendigvis at de er mer nøyaktige eller mer effektive.

UOPPFYLTE LØFTER OM AUTOMATISERING

Automatisering er et vidt begrep som oversettes til alle typer applikasjoner innen økonomi- og regnskapsavdelinger, fra dokumentgjenkjenning til betalingsoverføringer. Det er imidlertid uklart om denne automatiseringen gir effektivitetsgevinster.

For eksempel, ifølge en undersøkelse fra Institute of Financial Operations & Leadership om automasjonstrender, sier 25 % av respondentene at de har automatisert fakturahåndtering – men 68 % av leverandørreskontro-teamene sier at de manuelt skriver inn fakturaer i bedriftens ERP system. Noen verktøy henter kun fakturahodeinformasjon, og etterlater regnskaps-teamet den tidkrevende oppgaven med å kontere utgiftene til deres hovedbokkontoer. På samme måte vil noen teknologileverandører automatisere halvparten av prosessen, mens de stoler på rimelige outsorcede regnskapsførere for å fullføre det arbeidet der deres programvare ikke strekker til.

Rigiditet plager også mange regnskapsløsninger. Regelbaserte automatiseringsverktøy er lite fleksible – og når de tøyes for langt, vil de gå i stykker. Fakturadatoer og nummer må være på nøyaktig riktig sted, ellers vil ikke systemet gjenkjenne dem – og ignorerer fullstendig realiteten at fakturaer kommer i alle typer og formater, inkludert håndskrevne notater. I en verden der noen enterprise bedrifter håndterer over 10 000 fakturaer per måned, vil ikke løsningen dekke behovet for de ulike fakturaformatene som vil komme inn. Man vil etter hvert ha mye manuell arbeid med disse fakturaene og kunden merker at det begynner å dukke opp mangler i løsningen.

Det har vært en økning fra 36 % til 41 % av virksomheter som har til hensikt å endre sitt regnskapsystem og prosess i løpet av de neste 12 månedene, noe som indikerer et ønske om løsninger med flere avanserte funksjoner og muligheter.

"Digitalisering handler ikke bare om teknologi. Det handler om å velge de rette løsningene. Regnskapskundene våre skal kunne være trygge på at vi hele tiden flytter oss, og gir dem både de beste rådene og de beste løsningene. Det er den voldsomme veksten vi har hatt de siste årene et bevis på at vi har klart så langt. Med dette partnerskaper fortsetter vi å utvikle morgendagens løsninger. Vi og kundene våre har nå tilgang til en verdensledende AI-plattform, som gir betydelige konkurransefordeler og banebrytende muligheter for automatisering av økonomi- og regnskapsprosesser" forteller Magnus Garden - Manager, Strategi og Forretningsutvikling i BDO.

Kunstig inteligens er redningen
Forståelig nok ønsker ikke bedrifter å ta på seg en ny leverandør uten å vite om de faktisk vil oppnå noen effektivitetsgevinster. Heldigvis kan bedrifter være sikre på at én enkelt faktor vil utgjøre en betydelig forskjell når det gjelder både effektivitet og nøyaktighet: kunstig intelligens

Kunstig intelligens (AI) er den essensielle ingrediensen for ekte autonomi – vippepunktet mellom digitalisering og effektiv, nøyaktig automatisering uten menneskelig innblanding. AI-algoritmer lærer kontinuerlig og selvkorrigerer, og skaper en positiv tilbakemeldingssløyfe som gjør systemet smartere og mer nøyaktig over tid. I stedet for å bygge stive regler fra generaliserte data, tillater AI-løsninger forretningsspesifikk presisjon. AI kan trekke direkte fra en bedrifts fakturadata for å kontinuerlig lære av kostnader og regnskapsatferd. Med en sentralisert plattform og flerspråklig gjenkjennelse har AI også makt til å se og lære av globale finansteam.

Propell.ai

Ready to Transform your Business with Little Effort Using Brightlane?