Hvorfor ta i bruk AI for behandling av inngående faktura?

AI-løsningen sørger for tidsbesparelser, rask gevinstrealisering og innsikt. Det er et stort forbedringspotensiale ute hos store virksomheter når det gjelder å automatisere fakturaflyten. Svært mange bruker fortsatt eldre regelstyrte systemer. Kunstig intelligens er nå modent og fungerer optimalt for å automatisere disse prosessene.

Store bedrifter bruker millioner av kroner på fakturabehandling. Noen selskaper stoler utelukkende på at samtlige i bedriften legger inn riktig konteringsinformasjon i regnskapssystemet. Andre er på forskjellige stadier av digitaliseringen, hvor noen bruker regelbaserte systemer som er både kompliserte og kostbare å implementere, det tar også mye kostbar arbeidstid av regnskapsføreren om en faktura ikke passer inn i regelsettet, dette og mye mer vil til sammen gi store kostander for din bedrift.

Du får en digital ansatt som resonnerer som mennesker og jobber 24/7. Dette frigir tid slik at de ansatte kan fokusere på verdiskapende arbeid og være gode rådgivere for CFO, kunder og selskapet! For å beholde og tiltrekke seg de mest kompetente ansatte, bør man investere i moderne teknologi som gir de ansatte en bedre arbeidsdag.

bilder til hjemmeside (23)

Integrasjoner

Vi integreres med et hvilket som helst ERP system!

For regnskapsbyrå er det store driftsfordeler med å benytte løsningen. Dere får et fakturamottak uavhengig av hvilke ERP systemer deres kunder benytter, det vil si at om dere i dag har kunder på ulike ERP, har dere tilgang til alle kundene på en og samme plattform uavhengig av ERP.
 
129 Alle integrasjoner vi bygger er kundestyrt og bygges ut i fra behov!
SAP og SAP HANA
Oracle
Xledger
PowerOffice
Visma ERP systemer
Oracle Netsuite
Maconomy

SIKKERHET 

Våre kunder setter høye krav til sikkerhet og tematikk knyttet til GDPR lovgivningen som inkluderer CloudAct, Schrems II. All data behandles, driftes og supporteres innenfor EU

Ingen 3. part

All data saudonymiseres, anonymiseres og krypteres og lagring av data ligger i AWS Stockholm.

Åpent API

Soc2 sertifisert på type 1 & 2 

Kundeutalelse

Grensesnitt

Godkjenningsapp

MODULER

110

Computer Vision

Prosseserer faktura fra alle data (støtter PDF, TIFF, JPG m.m, samt mottak av PEPPOL BIS og EHF), og trekker ut nøkkelinformasjon fra alle datapunkt på fakturaen.

107

Regnskap

Computer Vision predikerer kostnadene i Kundens kostnadskontoer og dimensjoner. Accounting gir fakturaansvarlig mulighet til å gjennomgå og vurdere forslagene fra løsningen.

136

Avansert godkjenning

 Prosess for godkjenning av faktura gjennom nettleser og/eller mobilapp, med støtte for varslinger via e-post. Kunden godkjenner fakturaene i Løsningen eller i det enkelte ERP.

123

Autopilot

 Regnskapsfører kontrollerer algoritmens predikering og gjør avvikskontroll. Når algoritmen føler seg trygg på prediksjonene settes fakturaen på autopilot. 

Klar for å automatisere regnskapet?