Go Back Up

back to blog

Slik endrer pandemien krav til bedrifter

Nov 13, 2020 2:35:00 PM Propell.ai 2 min read

 

 

Forskerne så først og fremst på hvordan den verdensomfattende krisen endrer både arbeidspraksis, økonomiske og sosialpsykologiske forhold blant yrkesutøvere.

Både VG og psykologisk.no har omtalt studiet, som konkluderte med at noen ting vil sannsynligvis endres for godt. VG trakk blant annet frem at en av de største endringene vil handle om hvor vi kommer til å utføre arbeidet vårt i fremtiden.

Med over 20 års samarbeidserfaring med mange ulike bedrifter ser vi i 24SevenOffice en tydelig forsterkning av de tendensene vi som “skysystem-forkjemper” (og first-runner) har sett i næringslivet en god stund allerede.

4 krav som sannsynligvis vil være en game changer for bedrifter i tida framover;

1) Man må kunne jobbe fra hvor som helst, når som helst
Å måtte søke om å få lov til å ha hjemmekontor er plutselig helt passé. Nå gjelder nye krav, både til å vise full tillit til de ansatte, og ikke minst tilrettelegge for at både utstyr og nødvendige systemer og programvare er like tilgjengelig på hjemmekontoret som på jobben. Man er nå helt avhengig av IT-systemer som snakker sammen- eventuelt samle alt i ett system slik at man har tilgang på oppdaterte data 24/7.

Som en forlengelse av hjemmekontoret ser man også at det blir viktigere og viktigere å kunne jobbe effektivt fra andre steder – der man befinner seg – om det så er på et bibliotek, kafé, togstasjonen, hytta, og så videre.

2) Man er avhengig av gode løsninger for virtuelt samarbeid
Godt samarbeid handler om god kommunikasjon. Har man ikke gode digitale løsninger for dette, faller man raskt av lasset nå. Digitale møter bør fungere like godt som de fysiske, selv om tilpasning er et viktigere stikkord enn en copy-paste-løsning.

3) Man må i enda større grad ta vare på ansattes psykososiale helse og trivsel
Det mellommenneskelige aspektet på en arbeidsplass utgjør (minst) halve jobben. Når dette elementet helt eller delvis utgår ved at alle er spredd, blir det store omveltninger for de ansatte. Å ha gode rutiner på å gjennomføre anonyme medarbeiderundersøkelser kan være smart for å kartlegge ønsker, behov, utfordringer og utviklingspotensiale.

Gjennomfører man disse med jevne mellomrom har man mulighet til å justere og endre ting underveis – og ikke når det er for sent (tenk forebygging vs. reparasjon). Det samme gjelder å opprettholde en god dialog mellom ledelse og de ansatte.

4) Kravene til ledelse endres, og forsterkes

Å være en god leder fra avstand krever andre skills enn ledelse på nært hold. En virksomhet er som kjent ingenting uten de ansatte. Det kan være like vanskelig som det er viktig, men å kommunisere på en tydelig, human og ryddig måte er alfa omega.

Kommunikasjonsferdigheter og evnen til å lede er viktigere enn noensinne for at de ansatte skal føle seg verdsatt og respektert.

Propell.ai

Ready to Transform your Business with Little Effort Using Brightlane?