Go Back Up

back to blog

Hva bør du som CFO prioritere i 2022

Jan 7, 2022 2:15:00 PM Propell.ai 5 min read

 
Digitalisering vil hjelpe deg å skalere

Hva er din hovedprioritet som CFO det neste året? Dette kan høres ut som et lurespørsmål ettersom dagens CFO’er bærer mange hatter for å serve sin virksomhet.

Ved hjelp av teknologi vil den moderne CFO øke sin påvirkning på virksomheten, og spille en større rolle i strategiarbeid. For bare fem år siden var teknologi og digitalisering knapt i tankene for de fleste CFO’er.

I følge nyere forskning fra Gartner vil 50 % av B2B-fakturaer bli behandlet og betalt uten manuell behandling innen 2025. Som et resultat bruker store bedrifter millioner av kroner per år på behandling av transaksjoner.

I tillegg til kostbar transaksjonsbehandling, står CFO`er overfor utfordringer når vi går inn i 2022, og pandemien fortsetter å påvirke den globale økonomien. Forretningsprosessene blir satt på prøve, det er mangel på arbeidskraft, forstyrrelser og forsinkelser i verdikjeden, derfor stiller mange seg spørsmålet om det er mulig å takle kritiske problemer i det kommende året på en god måte for en CFO? Vi har samlet fem prioriteringer for deg som CFO hvor du kan ta grep i din organisasjon for å gi et konkurransefortrinn i dette svært ustabile markedet.

 

Hvilke prosesser kan forbedres for rask gevinstrealisering

Når du ser på hvilken del av virksomheten du skal ta tak i for å starte digitaliseringsprosessen anbefales det å starte med å identifisere flaskehalsene og avdekke hvor det er mangel på kontroll på bakgrunn av manuelle prosesser.

Et spørsmål du alltid bør tenke på er: Hvordan automatiserer vi rutineoppgaver og forbedrer prosessen? Det er her prosessoptimalisering kommer inn i bildet.

Ettersom kunstig intelligens stadig gir rom for forbedring, kan de erstatte utdaterte automatiseringsprosesser hvor det kreves menneskelig håndtering. Kunstig intelligens kan kjøre ditt regnskap autonomt og på autopilot ved å lære av globale, nasjonale, og lokale modeller, samt historiske data fra regnskapsavdelingen. Gradvis kan kunstig intelligens overta styringen og erstatte eldre OCR-teknologi og regelbaserte metoder (RPA). Kunstig intelligens er utviklet for å fungere på tvers av ett eller flere ERP-systemer og vil i høy grad gi mye raskere behandlingstid, nøyaktighet og effektivitet i økonomiavdelingen og for alle godkjennere i organisasjonen.

Les også: Forskjellen på autonom fakturabehandling og automatisering av fakturabehandling

 

 

Kjøp best of breed for å få den optimale ERP-suiten

Implementering av ny teknologi som fungerer for virksomheten din i drift krever kritisk kartlegging og planlegging. Det å starte med å gjennomføre en grundig analyse av ERP landskapet deres er et smart sted å starte. Identifiser alle produkter og teknologier som er avgjørende for at du skal oppnå digitalisering av arbeidsprosessene. Konkurransesituasjonen er nå tøff i de fleste bransjer og det er viktig å avdekke potensielle innsparinger ved bruk av riktig sammensetning av ditt ERP landskap. Ved å velge de beste løsningene på de ulike områdene og ha en klar strategi om å velge skybaserte systemer med åpne API`er, kan man enklere og raskere endre systemarkitekturen for å være i front teknologisk. Det gir også store fordeler i form av at man ikke binder seg til en leverandør det er vanskelig å skifte ut, skaper konkurranse i markedet og bedre fullintegrerte løsninger. Leverandører som ikke ønsker å åpne opp for at kunden skal kunne velge “best of breed”, såkalte monopolister, bør unngås.

I dag kan det være utfordrende å beholde dyktige ansatte – spesielt innenfor regnskap, økonomi, men også innenfor IT. En av hovedformålene med kunstig intelligens er at du får en digital ansatt som jobber 24/7. Når kunstig intelligente systemer implementeres på riktig måte, kan teknologien gi de ansatte tid til å tenke strategisk på hva som er neste steg for deres avdeling eller organisasjonen som helhet. Dine ansatte får en mer givende arbeidshverdag og slipper manuelle rutineoppgaver som de fleste synes er kjedelig, som eksempel punching av fakturaer.


Oppdag feil i sanntid

Menneskelige feil er den største årsaken til feil i regnskapet. Unøyaktige økonomiske data gir dårlig kvalitet, usikkert beslutningsgrunnlag og ikke minst merarbeid for din økonomiavdeling.

Mens automatisering er smart for å effektivisere prosesser, bruker man kunstig intelligens for å analysere og finne avvik for å kunne ta taktiske og strategiske beslutinger for å identifisere vekstmuligheter og oppdage feil i sanntid. Som CFO vil din rolle være å evaluere avvikene i rapporteringen og du kan bruke denne informasjonen til å forbedre nøyaktigheten eller forbedre fremtidige beslutninger i organisasjon.

God innsikt i data gir muligheter for gode kostnadsanalyser

Business Intelligence kan hjelpe bedrifter med å ta bedre beslutninger ved å vise nåværende og historiske data innenfor deres forretningsområde. Uten teknologi og menneskene bak dataene er det nesten umulig å ha tilgang til sanntidsdata.

Ved å bruke teknologi for å utnytte eksisterende datakilder, vil du redusere det manuelle arbeidet ved å trekke ut, manipulere og avstemme faktiske data fra kildesystemer. Dette lar deg ta smartere og raskere beslutninger fra datakildene dine. Hvis du er i stand til å oppdage feil raskere eller til og med før de skjer, har teamet ditt ingen unnskyldninger for å ikke rette opp disse feilene.

 


Hva er din AI-strategi?

Til tross for den kraftige økningen i virksomheters AI-interesse, er det fortsatt forvirring mellom hva som er en ekte AI løsning. Mange hevder man leverer AI, til tross for at det er 3-parts løsninger, regler som må vedlikeholdes eller mennesker som må inn å punche i bakkant. Bare noen få selskaper har levert banebrytende løsninger på reelle problemer med ren AI. Vic.ai sin verdensledende plattform for inngående fakturabehandling er en av de og vi i Propell.ai er deres implementasjonspartner i Norden og Europa..

Jo lenger du bruker rene AI-systemer, jo mer autonomi får du ettersom gjensidig læring forbedrer resultatene. Dette autonomi elementet i en slik plattform handler om å drive og utvikle en teknologi som er i stand til å resonnere og ta avgjørelser på egenhånd.

Før du planlegger AI-strategien din, svar på disse spørsmålene:

  • Hvilke prosesser ønsker du å automatisere?
  • Kan AI forbedre dagens prosesser?
  • Trenger du å frigjøre tid hos dine ansatte slik at de kan fokusere på kjernevirksomheten og mer verdiskapende arbeid?
  • Vil AI øke hastigheten og effektiviteten?

Les også: AI kan med autonomi og intelligens sørge for fakturabehandling på autopilot

Ønsker du en mer effektiv økonomiavdeling?

Implementering av en AI-løsning i din organisasjon vil forbedre behandlingstiden, redusere timer brukt på repeterende arbeid og legge grunnlaget for en mer effektiv organisasjon.

  • Behandler du mer enn 5000 fakturaer i året?
  • Har du fakturaer med og uten PO-matching (Innkjøpsordre)?
  • Har du en semi-automatisert prosess og ingen AI?
  • Har du flere ERP og ønsker en felles prosess?
  • Har du leverandører som leverer forskjellige tjenester?
  • Ønsker du å ligge i front mtp på teknologi?

Ønsker du å effektivisere og vil ha innspill på beste praksis - ta kontakt med oss!
Fyll ut kontaktskjema og vi kontakter deg

Propell.ai

Ready to Transform your Business with Little Effort Using Brightlane?