Go Back Up
Accountor er et av de største regnskapshusene globalt. Accountor Helgeland (Mosjøen Regnskapskontor AS) er et franchisekontor i Accountor kjeden, og er et av de største regnskapskontorene lokalt på Helgeland. Med 32 ansatte har de en imponerende kundemasse hvor de i dag leverer regnskap og rådgivningstjenester til over 600 kunder i alle type bransjer fra et variert næringsliv, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Digitaliserings satsingen står sentralt for å kunne tilby unike og fremtidsrettede rådgivnings- og regnskapstjenester til deres kunder på en effektiv måte. Helgeland står i sentrum for den grønne satsningen, ikke bare i Norge men også internasjonalt. Med denne investeringen kanAccountor helgeland bistå sine kunder i å nå sine bærekraftsmål ved å rette fokus mot egne karbonavtrykk og treffe tiltak for å bli klimanøytrale. Accountor Helgeland går i bresjen sammen med Accountor Molde & Eide for å være Pilot for å ta i bruk AI løsning for inngående fakturabehandling mot ERP systemet PowerOfficeGo og andre ERP deres kunder bruker.
 
For å kunne ha en så kostnadseffektiv produksjon som mulig arbeider vi kontinuerlig med å forbedre våre prosesser, og som ledd i dette arbeidet er det viktig å eliminere manuelle operasjoner for å frigi tid til økt kundedialog. Vi lever av å rådgi kundene våre, og i den forbindelse er det viktig å benytte løsninger hvor våre regnskapsmedarbeidere ved enkle grep kan se hvor våre kunder kan ta riktige økonomiske beslutninger. Der kommer Propell.ai, sammen med Energi.ai inn og leverer flere tilleggstjenester som vil tjene våre kunder godt”, sier Mariann Nilsskog, Daglig leder i Accountor Helgeland.
 
"I forbindelse med bærekraftsrapportering er det viktig at vi velger leverandører som ser like langt frem som oss selv og dette er en del av strategien vår for å være rustet når slike krav kommer. Her ser vi at Propell.ai kan levere langt mer enn et inngående fakturabehandling system og dermed en partner som vi vil ha nytte av i lang tid fremover, som vil si at det er et bærekraftig samarbeid på mange måter. Vi ser frem til å samarbeide med de dyktige og profesjonelle ansatte i Propell.ai på automasjonsreisen og fokus på bærekraft", sier Mariann
“Accountor Helgeland er en del av Accountor, som er Nord-europas største regnskapsbyrå og vi gleder oss til jobbe med dere i et langsiktig partnerskap med med bærekraftige løsninger i flere ledd i organisasjonen”, sier Gro Merethe Johnsrud", Grunder og Adm.dir i Propell.ai
 
Accountor Helgeland er et av de mest fremoverlente kontorene i kjeden som setter kvalitet, brukervennlighet og sikkerhet høyt. Det engasjerte lederteamet i Accountor Helgeland strekker seg langt for å ta i bruk cutting edge teknologi vi takker Accountor for tilliten og gleder oss veldig over dette strategiske samarbeidet”, sier Evy Bakken, salgssjef i Propell.ai
Om Accountor -Accountor Helgeland | Mosjøen Regnskapskontor AS
Kombinasjonen av svært dyktige regnskapsfolk med lokal ekspertise og høy effektivitet, med klart definerte kommunikasjonslinjer, gjør det lettere for oss å alltid levere det vi skal, i tide. Det gjør det også lettere for våre kunder å holde oss ansvarlige om vi ikke klarer å gjøre som vi har lovet. Det er den perfekte muligheten til å vinne tillit og respekt fra våre kunder.
 
Om Propell.ai - Propell.ai
 
Propell.ai automatiserer bilagshåndteringen og bokføringen slik at din virksomhet kan frigjøre tid, få bedre kontroll og spare penger. Propell.ai er eksklusiv partner for levering av AI-løsningen til Vic.ai i det nordiske enterprisemarkedet. AI-løsningen automatiserer mer enn 90 % av den tradisjonelle prosessen rundt bilagshåndtering og bokføring.
 
Kontakt:
 
Mariann Nilsskog, Daglig leder, Accountor Helgeland I Mosjøen Regnskapskontor AS / +47 41 43 20 50 / mariann.nilsskog@accountor.no
 
Evy Beinset Bakken, Head of Sales i Propell.ai/ 98 42 11 66/evy@propell.ai
 

Propell.ai

Ready to Transform your Business with Little Effort Using Brightlane?