Go Back Up

back to blog

24SevenOffice og Propell.ai har inngått et strategisk samarbeid med Norsk Senter for Forskningsdata!

Nov 5, 2020 11:46:00 AM Propell.ai 2 min read

Med en teknologi som gir stor gevinst og tidsbesparelse for større selskaper ved å automatisere sentrale prosesser, satser 24SevenOffice tungt på enterprise-markedet. Ved at de denne høsten har inngått et strategisk samarbeid med oss i Propell.ai, sikrer vi sammen en helhetlig integrert løsning og leveranse til NSD.
 
Med mål om åpen og enkel tilgang til forskningsdata
Norsk senter for forskningsdata er et nasjonalt arkiv for forskningsdata. Deres mål er å sikre åpen og enkel tilgang til forskningsdata, og forbedre mulighetene for empirisk forskning gjennom et bredt tilbud av data og støttetjenester.
 
Grunnverdien i NSD er at forskningsdata er et kollektivt gode som skal deles. Prinsippet om åpen tilgang, likebehandling og deling av forskningsdata har vært styrende for virksomheten siden starten i 1971.
 
Dag Kigberg er Spesialrådgiver i NSD, og forteller om en grundig evalueringsrunde av de fem leverandørene som kvalifiserte seg til å gi dem et tilbud.
 
– Hovedkriteriene var pris og kvalitet. Vi er godt fornøyd med valget av 24SevenOffice og ser fram til et godt samarbeid og tidsriktige løsninger, sier Kiberg.
 
Leveransen til NSD består av systemer og tjenester knyttet til økonomi, regnskap, AI assistant, lønn og HR-løsninger. CEO i 24SevenOffice, Ståle Risa, gleder seg stort til samarbeidet.
 
– 24SevenOffice har en strategi om å vokse i enterprise-markedet. Partnerskapet med Propell.ai er en viktig del av denne strategien. Kontrakten med NSD bekrefter at vi har gjort rett valg. Dette blir en spennende og veldig viktig leveranse for alle parter.
 
Spennende tider i vente
Dag Kiberg i NSD forteller at han har et godt inntrykk av 24SevenOffice og deres samarbeidspartnere.
 
– 24SevenOffice virker kompetente, ryddige og imøtekommende. Vi er trygge på at vi vil få løsninger og tjenester som vi vil bli fornøyde med, sier Kiberg.
 
Gro Merethe Johnsrud, co-founder og administrerende direktør i Propell.ai, er også spent på hva fremtiden bringer.
 
– Vi ser frem til et spennende samarbeid med NSD. For NSD er råvarene forskningsdata. Dette passer godt med vår strategi om å være i front når det gjelder bruk og analyse av data med avanserte teknologiske løsninger. NSD er en viktig samfunnsaktør og vi ser frem til å bruke våre AI-løsninger for å sikre god samfunnsnytte.

Propell.ai

Ready to Transform your Business with Little Effort Using Brightlane?