Go Back Up

back to blog

Virksomheter kan automatisere opp mot 95% av all inngående fakturabehandling med AI

Sep 23, 2021 2:18:00 PM Propell.ai 3 min read

 

 

Regnskap er et av de viktigste styrings- og beslutningsverktøyene du har i en virksomhet. Ved hjelp av en verdensledende- AI-løsning som Propell.ai implementerer kan du automatisere og forenkle svært store deler av den inngående fakturabehandlingen. AI-løsningen integreres med ERP systemet dere benytter.


Tid er penger - alle er opptatt av tidsbesparelse og raske gevinster. Erfaringsmessig vet vi at det er et stort forbedringspotensiale ute hos store virksomheter når det gjelder behandling av inngående faktura. Svært mange bruker fortsatt eldre regelstyrte systemer og er ikke klar over at kunstig intelligens og teknologi nå er moden nok til å automatisere disse prosessene.

 

Trenger du en hjelpende hånd?

Ønsker du en digital ansatt som gjør de kjedelige, manuelle oppgavene for deg. Den jobber lynraskt og kan med få sekunder prosessere store mengder med data og konterer dine faktura mens du sover. AI-løsningen er som en ny medarbeider, men hovedforskjellen er at AI`en jobber døgnet rundt, aldri blir syk, tar ferie, pensjonerer seg eller sier opp!


Propell.ai implementerer en verdenslende AI løsning for inngående fakturabehandling:

 • Propell.ai implementerer Vic.ai integrert mot alle ERP system i verden
 • Vic.ai er utviklet siden 2016 og investert nærmere 250 mnok i så langt
 • Datasettet er trent på over 500 mill fakturaer fra over 64.000 kunder!
 • Kunder får tilgang på makrolæringen fra alle andre kunder på plattformen
 • Store regnskapsbyråer som BDO, PWC, Athene Group, Vekstra og Value i tillegg til store private virksomheter som Hapro, Haavind og andre med store fakturavolum som kunder.
 • Ren AI løsning, ingen regler, ingen 3-parts løsninger eller mennesker som “puncher”
 • Mål om automatisering og bokføring på autopilot på 90- 95%. Med eldre legacy- og regelstyrte/RPA løsninger ser man at man fort stopper på 50% automasjon.
 • Stabil og sikker løsning som ivaretar alle GDPR, compliance og myndighetskrav.
 • Enkelt implementeringsløp, raske gevinster og et positivt business case på investeringen allerede første år.


Propell.ai implementerer en bransjeuavhengig løsing som passer for alle store virksomheter i Privat, Offentlig, Kommunal og Statlig sektor!

 

Kan du svare ja på noen av disse spørsmålene, så ta kontakt!

 • Ønsker du å innovere med en disruptiv løsning for økonomiprosessene?
 • Synes du det er på tide å ta i bruk selvkjørende løsninger for å automatisere?
 • Sitter du på en ERP løsning og tenker vi ikke har integrasjon mot deres ERP?
 • Sitter du med mye vedlikehold av regelsett?
 • Må dere ansette flere for å håndtere en økende fakturamengde?
 • Ønsker du å frigjøre tid så dine ansatte kan jobbe mer strategisk og mindre med manuelle og lite motiverende oppgaver?
 • Ønsker du mer innsikt, kostanalyse og støtte for gode økonomiske beslutninger

 


Raske gevinster og avkastning på investeringen allerede år 1

Hvis dere i snitt bruker 5 minutter på å behandle en faktura - hvis man både tar hensyn til PDF og EHF, vil dere allerede når vi skrur på AI-plattformen få opptil 40% automatisering.
Allerede etter 3 mnd har vi erfart at kunder kommer under minuttet. På 10 måneder ser vi enkelte kunder har 50% av alle fakturaer på autopilot og bokføres automatisk uten at noen verken ser på eller tar i fakturaen! I løpet av 2 år er målet å ha automatisert 90-95% av alle inngående fakturaer!

Hvis du har 100.000 inngående fakturaer, vil du erfaringsmessig allerede første år få avkastning på investeringen. I løpet av en 5 års periode kan man ha redusert kostnader på rundt 12 millioner eller at dine ansatte kan bruke den frigitte tiden på mer verdiøkende arbeidsoppgaver for din virksomhet og gjør hverdagen enklere og morsommere for dine ansatte! En bonus er at kvaliteten øker og at du tiltrekker og beholder de beste folka i din virksomhet.

 

Har du lyst til å vite mer?

Ta kontakt med oss her.

 

Les også:

Norske selskaper rammes av fakturafeil for millioner

Propell.ai

Ready to Transform your Business with Little Effort Using Brightlane?