Go Back Up

back to blog

Slik kan AI hjelpe deg med å spare tid i din arbeidshverdag!

Nov 4, 2020 2:37:00 PM Propell.ai 2 min read

 

 

Vi har derfor en en god nyhet; AI-teknologi kan faktisk ta over store deler av regnskapet ditt og den økonomiske styringen, slik at du som daglig leder kan optimalisere bruken av ressursene, og på den måten spare både tid og penger.

 

Men vent litt nå, hva er egentlig AI, sier du? Artificial Intelligence er en teknologi som tilrettelegger for at datasystemer skal kunne utføre oppgaver som vanligvis krever menneskelig intelligens. Ved hjelp av smarte algoritmer kan maskiner tolke data, anvende kunnskap og lære å utføre spesielle handlinger – akkurat som et menneske.

Les også: Hva er regnskap med AI?

Håndtering av store fakturavolum og leverandørfakturaer er to eksempler på oppgaver som ofte fører til store kostnader, og som kan effektiviseres ved hjelp av kunstig intelligens. Men visste du at du kan spare tid på mange andre områder også?

Her er 5 tips til hvordan AI kan hjelpe deg med tidstyver i hverdagen;

1. Effektiviser fakturamottaket
Visste du at alle fakturaer kan tolkes, leses og konteres av en AI-motor? Den vil deretter sende bilagene ut på automatisk godkjenningsflyt for deg. Når alt er godkjent og bokført, ligger betalingsforslaget klart i banken. Enklere blir det ikke!

2. Få dyp innsikt i store datamengder – og optimaliser deretter
AI-”roboten” kan lese leverandører, produktlinjer og kontekst på inngående fakturaer. Siden AI lærer på både makro- og mikronivå, vil du over tid få bedre innsikt i regnskapet – og dermed ha et bedre beslutningsgrunnlag.

3. Ha 24/7-tilgang til oppdatert regnskap i sanntid
Ved å ha tilgang til et kontinuerlig oppdatert regnskap som styringsverktøy i hverdagen, får du kontinuerlig likviditetskontroll.

4. Frigjør tid så du kan fokusere på det viktigste
La kunstig intelligens ta seg av de repeterende oppgavene, slik at økonomifunksjonen i bedriften kan fokusere på å håndtere avvik og/eller andre verdiskapende oppgaver.

5. Få fullverdige prognoser og analyser på et blunk
Med AI kan du optimalisere prognoser, analyser og rapportering, og ha et godt beslutningsgrunnlag i sanntid. .

Ved hjelp av AI kan bedrifter faktisk optimalisere økonomiavdelingen sin på måter som tidligere ikke var mulig. Med mer automatikk og høyere produktivitet kan virksomheten din avlaste deg og dine ansatte, slik at du kan bruke mer ressurser på det som skaper mest verdi.

Propell.ai

Ready to Transform your Business with Little Effort Using Brightlane?