Go Back Up

back to blog

Saga Ringerike satser på kunstig intelligens og går i partnerskap med Propell.ai

Jul 1, 2022 2:30:00 PM Propell.ai 4 min read

Saga Ringerike er opptatt av å utnytte teknologi for å effektivisere produksjonen av tjenester for sine kunder. Som et ledd i dette tar de nå i bruk kunstig intelligens for å fullautomatisere behandling av inngående fakturaer.
 
Saga Ringerike er, med sine over 80 ansatte og en omsetning på ca. 90 millioner, et av de største økonomihusene på Ringerike og omegn. De tilbyr regnskap- og rådgivningstjenester til over 2000 kunder i alle bransjer. Saga Regnskap Hønefoss AS, er en del av Saga KL kjeden, som med sine 32 kontorer, 360 ansatte og mer enn 8000 kunder er ett av de største regnskapshusene i Norge.
 
“Levering av regnskapstjenester er i stor utvikling og et tydelig fokus og satsing på digitalisering er avgjørende for å kunne tilby effektive og kostnadsbesparende tjenester til kundene. Ved å ta i bruk kunstig intelligens er Saga Ringerike godt rustet for fremtiden”, sier Gro Merethe Johnsrud, grunder og adm.dir i Propell.ai
 
Økt grad av digitalisering medfører bedre skalering og ressursutnyttelse av våre rådgivere, som igjen gir en mer utviklende og bedre hverdag for våre ansatte selv om vi øker vår kundemasse. Saga Regnskap Ringerike AS har, i denne omgang, inngått en avtale om å benytte Propell.ai for sine kontorer i Hønefoss, Tønsberg og Sørum. Datasikkerhet står sentralt når Saga Ringerike velger leverandører og at Propell.ai har valgt å lage en nordisk plattform for å sikre at de er i henhold til GDPR og Schrems II lovgivningen ligger sentralt i beslutningen ved valg av leverandør.
 
Lever av å yte rådgivning
Saga Ringerike lever av å yte rådgivning til våre kunder slik at de kan ta best mulig økonomiske beslutninger. I den forbindelse er det viktig at vi sitter på systemer og data som støtter opp under slike prosesser og ved bruk av Propell.ai vil vi raskere og mer effektivt kunne levere slik rådgivning.
 
“Vi har valgt Propell.ai av flere grunner. For det første vil vi helt konkret redusere tiden på behandling av inngående fakturaer - noe som er primærmålet. Som et ledd i en overgang til en mer tjenestebasert leveransemodell vil Propell.ai kunne effektivisere enkelte funksjoner, slik at vi kan utnytte våre ressurser på en mer optimal måte. Vi registrerer et økende rapporteringskrav fra offentlige myndigheter og for oss er det en selvfølge å operere i samsvar med disse til enhver tid. Med Propell.ai setter vi oss i stand til å agere raskt på de endringer og justeringer som måtte komme. Vi ser frem til å samarbeide med de dyktige og profesjonelle ansatte i Propell.ai” sier Magnus Haugerud, Daglig leder Saga Regnskap.
 
“Saga KL er en stort nasjonal kjede av regnskapskontorer og spesielt Saga Regnskap Ringerike viser vei og er et av de mest fremoverlente kontorene i kjeden. Ekstra gøy er det når lokale bedrifter som Saga i Hønefoss tar i bruk vår cutting edge teknologi og ser at vi kan være en langsiktig leverandør på bærekraftige løsninger i flere ledd i organisasjonen. Vi takker for tilliten og gleder oss til et langt strategisk samarbeid”, sier Kim A. Kopperud, Partner Sales i Propell.ai.
 
Saga Regnskap Hønefoss AS og Propell.ai inngår partnerskap for levering av selvkjørende software for behandling av inngående faktura.
Saga Regnskap Hønefoss leverer alt innen regnskapstjenester og har erfaring med alt fra små enkeltpersonforetak til børsnoterte selskap. Vi kan ta hele regnskapet eller kun utføre enkeltoppgaver. Våre verktøy, sammen med den fagkompetanse et stort økonomimiljø gir, sikrer effektive rutiner og en trygghet i leveransen som sparer deg for tid og penger. Vi innehar god rådgivningskompetanse og bistår våre kunder med det meste innenfor bedriftsøkonomisk rådgivning. Videre bistår vi våre kunder med IT-kompetanse som i dag har blitt avgjørende for å levere optimaliserte og automatiserte tjenester. Vår ambisjon er å være markedsledende på skybaserte og automatiserte tjenester, hvor kunden også får online regnskap i sanntid.
 
 
Propell.ai automatiserer bilagshåndteringen og bokføringen slik at din virksomhet kan frigjøre tid, få bedre kontroll og spare penger. Propell.ai er eksklusiv partner for levering av AI-løsningen til Vic.ai i det nordiske enterprisemarkedet. AI-løsningen automatiserer mer enn 95 % av den tradisjonelle prosessen rundt bilagshåndtering og bokføring.
 
Kontakt:
 
Magnus Haugerud, Daglig leder Saga Regnskap Hønefoss AS/ 934 54 763 magnus@sagaservices.no
Kim A kopperud, Partner Sales i Propell.ai/ 93 02 82 02 kim.kopperud@propell.ai
 

Propell.ai

Ready to Transform your Business with Little Effort Using Brightlane?