Go Back Up

back to blog

Propell.ai er et trygt og sikkert valg for våre kunder og partnere!

May 20, 2021 2:28:00 PM Propell.ai 2 min read

 

 

Vår strategiske partner Vic.ai har nå blitt SOC 2 sertifisert på AI-plattformen Propell.ai leverer til sine kunder og partnere. Sikkerhet er et av de viktigste kriteriene når store foretak velger å gå til innkjøp av nye IT-løsninger eller i partnerskap med nye leveranører.

 

Som tidligere nordisk innkjøpssjef i If over mange år og fra å ha jobbet mye med de aller største foretakene i alle sektorer, vet jeg hvor viktig sikkerhet er som del av evalueringskriteriene ved valg av nye leverandører og IT-løsninger. Jeg forstår også hvilke konsekvenser det kan få for store renommerte foretak dersom dette glipper på noe som helst nivå. Derfor er det svært viktig for oss i Propell.ai å gjøre en grundig evaluering knyttet til sikkerhet når vi inngår strategiske partnerskap med våre underleverandører,” sier Gro Merethe Johnsrud, Co-founder @ CEO Propell.ai.

 

Propell.ai jobber med de aller største foretakene innenfor privat, offentlig og statlig sektor med svært høye krav til sikkerhet. Disse foretakene har et absolutt krav om at ingen personer utenfor EØS får innsyn i deres data! Selv om data er anonymisert og krypterte.

Personvern og sikkerhet er viktig for våre kunder, våre strategiske samarbeidspartnere og oss i Propell.ai. Vi fokuserer alltid på disse elementene når vi utvikler løsninger og i daglig drift på måten vi supporterer våre kunder og partnere!

Våre sikkerhetstiltak sikrer at kundedata er trygge og bare er tilgjengelige for registrerte brukere med tilgangsrettigheter. Vi har en egen plattform for det nordiske markedet og kundedata for disse ligger i Sverige.


SOC 2 sertifisering

Propell.ai jobber med flere store regnskapsbyråer som er underlagt globale sikkerhetskrav og leverandørkontroll. Når vi snakker med sikkerhetssjefen i disse selskapene er vi ofte i dialog med noen i USA, India og andre land som kjenner bedre til og som ser SOC 2 som en bedre sertifisering enn ISO27001, siden SOC 2 er mer rettet mot sikkerhet av systemer.

 

 

Som en del av sikkerhetsarbeidet har vår strategiske partner Vic.ai gjennomført SOC 2 sertifisering. Dette gir oss i Propell.ai, våre partnere og kunder enda større trygghet når det gjelder å implementere og ta i bruk vår AI-plattform for inngående fakturabehandling hos de aller største foretakene i privat, offentlig og statlig sektor!

De strenge SOC 2 Type II-retningslinjene bestemmes av American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). Vic.ais vellykkede sertifisering viser at deres informasjonssikkerhetspraksis, retningslinjer, prosedyrer og drift oppfyller SOC 2-standardene for sikkerhet, tilgjengelighet og konfidensialitet.


"Våre verdier inkluderer en forpliktelse til integritet og å sette kundene våre først," sier Alexander Hagerup, Co-Founder, and CEO i Vic.ai. “Derfor holder vi oss ansvarlige etter de høyeste bransjestandardene og prioriterer kundenes datasikkerhet og personvern. Ved å oppnå SOC 2 Type II-sertifisering kan vi gi kundene våre tillit til at dataene deres er trygge, slik at de kan fokusere på kjernevirksomheten. "


Les mer om hva vår strategiske partner Vic.ai sier om sertifiseringen.

Propell.ai

Ready to Transform your Business with Little Effort Using Brightlane?