Go Back Up
 

 

Propell bidrar til realiseringen av FN's bærekraftsmål 4.2. Propell gir barn som vokser opp i ekstrem fattigdom i Sør-Afrika en fair start i livet!

Vår partner Impande Foundation bygger, utstyrer barnehager og kompetanseutvikler staber som gir omsorg og kvalitetslæring. Impande har et stort fokus på å gi barn i førskolealder det de trenger av mental, fysisk og verdimessig stimulering. Til nå har de gjennomført 49 prosjekter som er overført til lokale krefter.

Bilder er lånt fra Impande sin nettside.

 

Finn ut mer om Impande på nettsiden www.impande.com.

Vil du også hjelpe å gjøre verden til et bedre sted for barn?

Vipps din gave til 28 865.

Ønsker du å blidra som fast Impande fadder/støttespiller. Kontakt Impande på mail@impande.com.

Propell.ai

Ready to Transform your Business with Little Effort Using Brightlane?