Go Back Up
Hapro konsernet, bestående av datterselskapene Hapro Jobb og Karriere AS samt Hapro Electronics AS, inngår kontrakt og starter på et langt strategisk partnerskap med Propell.ai. Sammen skal vi bruke kunstig intelligens for digitalisering og automatisering.
 
- "Hapro har en strategi om å styrke seg innen digitalisering og automatisering. Både innenfor produksjon og administrasjon. Propell.ai ble et naturlig valg for oss da vi vurderte alternative leverandører innen elektronisk håndtering av inngående fakturaer. Både på grunn av teknologi og lokal tilknytning til Hadeland. Og vi har stor tillit til teamet i Propell.ai." - sier Gisle Berget, CFO i Hapro.
 
Ledende AI-plattform
Propell.ai leverer en ledende AI-plattform fra 24SevenOffice. AI løsningen er trent på et unikt datasett på nærmere 500 millioner fakturaer fra over 62.000 kunder. Løsningen kan integreres mot et hvilket som helst ERP-system.
 
- "Hapro er en viktig kunde for oss. Hapro har sterkt fokus på mangfold og samfunnsansvar. Det er god match med våre verdier. Det er viktig for oss å jobbe med en lokal hjørnesteinsbedrift. Denne kontrakten er en sterk bekreftelse på vår markedsposisjon. Hapro tar i bruk vår verdensledende AI plattform for automatisering og digitalisering av regnskapet, integrert mot Visma Business.” - sier Gro Merethe Johnsrud, adm direktør i Propell.ai.
 
AI plattformen integreres mot alle relevante systemer. Vi automatiserer tidkrevende manuelle oppgaver ved hjelp av kunstig intelligens. Det er viktig til enhver tid å effektivisere for å skape konkurransefortrinn og være forberedt på vekst.
 
- “Vi i Hapro må ha fokus på å "Jobbe smartere" for å kunne konkurrere med lavkostland, som f.eks Kina og Øst Europa. Vår nåværende løsning for fakturahåndtering vil ikke lenger bli støttet av Microsoft. Vi ønsket å ta i bruk ny teknologi som en ledende AI løsning i skyen. Vi vurderte alle alternative løsninger i markedet for å finne den mest fremtidsrettede løsningen med høy grad av automatisering. Vi vektla også sikkerhet og stabilitet. Propell.ai var klart det beste alternativet i markedet.”, sier Roar Moen, IT manager i Hapro AS.
 
Kontakt
 
Gro Merethe Johnsrud, Co-founder/Administrerende Direktør, grom@propell.ai/ 934 03 760
 
Gisle Berget, CFO, Hapro AS

Propell.ai