Go Back Up

back to blog

Forskjellen på autonom fakturabehandling og automatisering av fakturabehandling

Oct 14, 2021 2:16:00 PM Propell.ai 2 min read

 

 

Regnskapsautomatisering bør ikke forveksles med autonomt regnskap; dette er forskjellen.

Definisjon:

Autonomt regnskap - selvstyrende regnskap
Automatisert regnskap - regelbasert regnskap

Store bedrifter bruker millioner og milliarder av kroner per år på behandling av finansielle transaksjoner. De gjør det enten helt manuelt eller ved å bruke regler såkalt automatisering. AI-løsningen som Propell.ai implementerer kan erstatte både regler, arbeidsflyter og manuell behandling. Når du bruker den selvstyrende AI-løsningen som Propell.ai implementerer kan økonomiavdelingen spare opptil 90% av tiden de bruker på fakturabehandling.

Men la oss ta et tilbakeblikk og komme til bunns i forskjellen mellom autonom fakturabehandling og automatisering av fakturabehandling.

  • Automatisering av fakturabehandling er en regelbasert prosess som trekker ut data fra en faktura og bruker den til å fylle ut all nødvendig informasjon i systemet. Regler og maler må også vedlikeholdes

 

  • Autonom fakturabehandling bruker AI til å kjøre regnskapsprosessen fra begynnelse til slutt. Dette inkluderer fakturatolkning, sortering, matching og godkjenninger. Med AI-teknologi kan den trekke ut all data på en faktura, tolke, forstå og sortere data på lik linje som et menneske, uavhengig av hvordan fakturaen er bygget opp. Deretter sendes fakturaene til riktig person for godkjenning eller automatisk godkjenning hvis den oppfyller alle kriteriene.


Fakturabehandling har en teknisk utfordring - hver faktura ser annerledes ut. Mottak og forståelse av alle fakturaer kan være komplisert for en regelbasert løsning, ettersom de forhåndsprogrammerte malene begrenser det. Løsningen Propell.ai implementerer er ikke begrenset til et sett med maler eller regler, noe som betyr at den kan håndtere alle typer fakturaer som den aldri har sett før og lære av hvordan du konterer fakturaen de første gangene.

 


Behandling av fakturadata

Med fakturabehandling handler det ikke bare om å lese fakturaen; Det handler også om å kunne klassifisere alle dimensjonene på fakturaen og den riktige kostnaden. Å lese en faktura er "enkelt", men å klassifisere den riktig krever intelligens (enten av et menneske eller mer effektivt av en AI-løsning)

Med autonom behandling kan du bruke resonnement på toppen av automatiseringsprosessen, slik at den kan tilpasse seg mange situasjoner, i motsetning til automatisering av fakturabehandling som er begrenset av reglene som er satt opp. Malbasert automatisering kan være en utfordring med fakturaer, spesielt siden de alle ser forskjellige ut basert på forskjellige maler. Imidlertid bruker en autonom løsning resonnement for å tilpasse seg disse avvikene. AI kan finne ut hva som er viktig på egen hånd og blir mer intelligent jo lenger den kjører.

Når vi definerer autonomt regnskap, sier vår CEO og Co-founder Gro Merethe Johnsrud:


"Regnskapsautomatisering bør ikke forveksles med autonom regnskap. Den første er regel- eller malbasert, forhåndsprogrammert og derfor ikke tilpasset miljøet. Når vi bruker kunstig intelligens, kan vi la teknologien anvende fornuft og strategisere dataene, og det er da du kan oppnå autonom regnskap. Autonome systemer krever ikke menneskelig innspill eller tilsyn. ”


Regnskapsoppgaver passer utmerket for AI-basert automatisering siden det iboende er tallbasert. Likevel er det endeløse variasjoner og mange ulikheter som frem til nå krever utdannede regnskapmedarbeidere. Med løsningen Propell.ai implementerer kan AI-algoritmene resonnere på vegne av regnskapsteam og tilpasse seg nye krav som gjør regnskapsprosessen autonom.

Tror du AI løsningen kan være noe for din bedrift?

Ta kontakt, fyll ut skjemaet og vi kontakter deg.

 


Fakta om AI løsningen Propell.ai implementerer

Propell.ai implementerer AI løsningen til Vic.ai som kan integres mot alle ERP systemer i verden. AI løsningen er trent på data fra over 64.000 kunder og over 500 millioner fakturaer. Det er en ren AI løsning og den lærer på makronivå slik at alle kunder drar nytte av hverandres læring.

 

Propell.ai

Ready to Transform your Business with Little Effort Using Brightlane?