Go Back Up

back to blog

6 effektive punkter for å overtale din CFO til å ta i bruk Kunstig Intelligens i regnskapet!

Sep 13, 2022 1:49:00 PM Propell.ai 4 min read

 

 

 

Skrevet av Vic.ai

Kunstig intelligens har vist seg å frigjøre et utrolig potensial innen regnskaps- og økonomiprosesser. Inngående fakturabehandling er en av de mest manuelle prosessene i regnskapsprosessen som bidrar til stor feilmargin. Med full autonomi har man mulighet til å effektivisere prosessen slik at man verken trenger å se eller behandle 95% av fakturaene, på lengre sikt.

Dette faktum alene har vært nok til å overbevise utallige økonomiske ledere til å implementere AI i sine regnskapsprosesser. Men om dine ledere fremdeles er skeptiske, har vi her listet opp seks punkter man må forberede seg på for å gjøre et effektivt innsalg – og begynne å høste fordelene av AI.

1. VÆR FORBEREDT PÅ MOTSTAND.

Noen ganger er de sterkeste lederne de vanskeligste å overbevise. Sjefen din blir sannsynligvis tilbudt alle mulige løsninger gjennom annonser, mail og direktesalg, samtidig som de sannsynligvis har blitt brent av skinnende programvare som hørtes fantastisk ut tidligere, men som ikke oppnådde deres forventninger. Forbered deg selv før du legger det frem for ledelsen ved å forstå hva du ønsker å oppnå, målet ditt og alle fakta fullt ut. Å lage et godt beslutningsunderlag vil hjelpe deg å argumentere bedre for motstanden, men vær forberedt på å svare på de vanskelige spørsmålene. De neste trinnene vil hjelpe deg å komme dit.

2. FORKLAR FORDELENE.

 

  • Dokumenter alle mulige fordeler med den nye teknologien det gjelder. Når det gjelder inngående fakturabehandling, er fordelene med AI klare. Her er noen eksempler: Raskere fakturabehandling . HSB, Nordens største eiendomsselskap, sparer 25.000 timer i året ved å automatisere manuell fakturabehandling. AI hjelper et typisk selskap med å redusere fakturabehandlingstiden med 80 %.
  • Forbedret nøyaktighet. Regnskaps-AI kan forbedre kvaliteten ved å behandle tusenvis av dokumenter med 97–99 % nøyaktighet. Vi vet det er store menneskelige feilmarginer når noen manuelt sitter å puncher 100-vis av fakturaer pr dag.
  • Dobbel koding, eliminert. AI har gjort det mulig for HSBs regnskapsteam å droppe den manuelle regelsettingen og forvaltningen av disse som kreves av deres separate OCR tolk og utdatert programvare. Nå, med ett system, lastes fakturaer enkelt opp til Vic.ai, og AI prosesserer fakturaene og predikerer dem for regnskapsførerne, som kun skal gjøre avvikskontroll der AI viser ved gule og røde tillitsindikatorer at den ikke er sikker nok. Da trenger den mer opplæring før den også der vil indikere med grønne tillitsindikatorer at nå er den mer enn 95% sikker på at fakturaen har kontert riktig!
  • Bedre beslutningsgrunnlag. Ledere kan ta bedre økonomiske beslutninger, raskere enn noen gang før, med pålitelige, sanntidsdata illustrert på tilpassede dashboards.
  • Renere revisjonsspor. Alt-i-ett AI-løsninger resulterer i renere regnskapsdata, noe som gir komplette revisjonsspor og en raskere og enklere revisjonsprosess.
  • Mer fornøyde ansatte. På spørsmål om hvorfor de ønsker å implementere AI i regnskapsprosessene, svarer mange av de spurte regnskapsførerene at de ønsker å redusere tiden som kreves for å behandle fakturaer.
  • Arbeidsutfordringer. Å ansette nye kollegaer i regnskapsbransjen er ingen enkel prestasjon i dagens stramme arbeidsmarked. Med AI kan bedrifter skalere sin regnskapsevne med økt arbeidsmengde uten behov for flere ansatte, samt at det er mye mer motiverende å jobbe med for ansatte, som resulterer i at du beholder de beste regnskapsførerene.

Det er også verdt å dele med ledelsen hvilken risiko det er ved å ikke ta i bruk ny teknologi – inkludert sløsing med ressurser og ikke minst å miste markedsandeler og bli mindre konkurransedyktig.

Vi gjennomførte et eksperiment med BDO før vi startet opp prosjektet med de i 2021 og her kommer et sitat fra Helle Einstabland i BDO: “Det var helt vanvittige resultater etter 1 re-trening(14 dager) av AI. På et utvalg eksporterte faktura, leverte AI motoren 90% treffsikkerhet på hodedata, 87% treffsikkerhet på linjedata og hele 82% treffsikkerhet på kostnadskonto”

Når vi nå har fått om bord de aller største Regnskapsbyråene med 10-tusenvis av klienter og også flere store Enterprisekunder som Nordic Choice Hotels i Norden, ser vi at resultatene bare blir bedre og bedre med økt volum på plattformen. Her drar alle nytte av læringen AI får fra alle kunder på Propell.ai sin nordiske plattform.

3. TELLER DE NEGATIVE

Når du vurderer nye teknologialternativer, er det like viktig å veie det negative som det positive. På denne måten vil du ikke bare være sikker på at du anbefaler det aller beste produktet, men du vil også være bevæpnet med argumenter som beviser hvorfor fordelene oppveier kostnadene for anskaffelse av teknologien.

Tenk på forhånd hvilke spørsmål og negative argumenter økonomidirektøren din kan ha og ønsker svar på: øker dette kostnadene, er teknologien moden og har man gode referanser på løsningen, har implementeringspartneren god erfaring og kompetanse til å lede et suksessfullt prosjekt, hvordan fungerer supportapparatet og mange andre faktorer. Ha disse i bakhodet mens du gjør research. Referansekunder er et flott sted å begynne når du samler inn denne viktige informasjonen.

4. GEVINSTREALISERING (ROI)

Ledere må se bevis på at nye teknologier vil ha en klar avkastning på investeringen (ROI). Lag en solid businesscase for ledelsen, dette burde også ulike leverandører kunne bidra med. Ledelsen vil se et godt businesscase og hvor raskt man kan realisere gevinster. Hva ønsker man å forbedre av arbeidsprosesser og hvor mye mer arbeidsmengde kan man ta på seg med samme kapasitet og antall ansatte, uten at man trenger å ansette nye ansatte om noen slutter eller går av med pensjon.

5. GOD FORANKRING I LEDELSE OG SUPERBRUKERE

For å hjelpe til med å illustrere den ideelle fremtidige situasjonen med ny teknologi, lager du en fremtidig ønsket situasjonsbeskrivelse og en god implementeringsplan. Det er viktig at alle i prosjektgruppen og ledelsen får svar på sine spørsmål og føler trygghet rundt å ta i bruk ny løsning. En FAQ som beskriver spørsmål ledelse og ansatte måtte ha med gode utfyllende svar er viktig å ha. Dette dokumentet samt en god prosjektplan vil hjelpe alle parter til å forstå fordelene med den nye teknologien og hvordan dette vil forenkle de ansattes hverdag. Det vil også være viktig med forventningsstyring rundt kundens involvering og nødvendig ressursallokering fra kundens side i ulike faser av prosjektet.

6. MAL HELE BILDET

Like fristende som det er å bare argumentere for det positive, vil de beste lederne vurdere alle virkningene av en ny teknologi – inkludert eventuelle utfordringer, risikoer eller potensielle negative konsekvenser. Med AI kan dette inkludere omplasseringer ettersom ansattes tid frigjøres av teknologien. Ved å være i forkant med dette og sette det i et positivt lys, kan du hjelpe ledere til å føle seg trygg på beslutingsprosessen. Lederteamet ditt vil trenge ambassadører som er positive som deg for å hjelpe til med implementeringen av teknologien, så bli en ekspert og tilby å hjelpe med å lære opp de ansatte i de nye prosessene.

GJØR INNSALGET

Med litt forberedelse kan du opplyse og overbevise selv de mest kompetente regnskapslederne om fordelene ved å ta i bruk AI-teknologiløsninger. Ved å forberede deg med sterke argumenter, analyser, overbevisende casestudier og referanser og en vanntett fremtidsvisjon, kan du hjelpe til å optimalisere økonomiavdelingen din fullt ut – noe som resulterer i smartere strategier, beholde de beste ansatte ved å gi de en morsommere arbeidsdag og et forsprang på konkurrentene.

Propell.ai

Ready to Transform your Business with Little Effort Using Brightlane?